Tổ chức thâm nhập bảo đảm cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014

Tối ngày 27/12/2013, tại hội trường UBND phường, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận tổ chức thâm nhập đối với thanh niên đạt sức khoẻ nghĩa vụ quân sự...

Viết bình luận

Xem thêm tin tức