Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Triển khai Đề án số 56-ĐA/BCĐ ngày 25/11/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU 18/09/2020
Thông Báo Gia Hạn thời gian tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành , khai thác trên Tuyến đường sắt ĐT số 2A , Cát Linh - Hà Đông 22/09/2020
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của công ty TNHH nhượng quyền Toàn Thắng 16/09/2020
Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 16/09/2020
Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân 07/09/2020
Triển khai Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 14/08/2020
Thông báo công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Hà Cầu 08/09/2020
Tiếp tục rà soát sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới 15/09/2020
Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội 04/09/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020 01/09/2020
Thông báo đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hà Đông 04/09/2020
Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 01/10/2020
Sở Y tế Hà Nội ra thông báo khẩn 28/08/2020
Thông báo công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hà Đông 19/08/2020
THÊM 40 BỆNH NHÂN ĐƯỢC CÔNG BỐ KHỎI BỆNH 26/08/2020
Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và thể thao thành phố Hà Nội 11/08/2020
Thông báo v/v treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) 26/08/2020
Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế 07/08/2020
Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 19/08/2020
Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng 28/05/2020

Trang