Thông báo

Tên thông báo Ngày hiệu lực
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2019 14/10/2019
THÔNG BÁO: Về việc phối hợp xử lý sự cố nguồn nước sạch sông Đà 16/10/2019
THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức kiểm tra quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn quận Hà Đông: 15/10/2019
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về kết quả Hội nghị giao ban trực tuyến của UBND Thành phố quý III/2019 03/10/2019
THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019 02/10/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 20/09 đến ngày 27/09/2019 30/09/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 16/09 đến ngày 20/09/2019 23/09/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 09/09 đến ngày 13/09/2019 16/09/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 02/09 đến ngày 06/09/2019 09/09/2019
THÔNG BÁO: Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Hà Cầu 22/08/2019
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về kết quả Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 8/2019 05/09/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 26/08 đến ngày 30/08/2019 04/09/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 19/08 đến ngày 23/08/2019 26/08/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 12/08 đến ngày 16/08/2019 20/08/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 28/07 đến ngày 02/08/2019 06/08/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 22/07 đến ngày 26/07/2019 29/07/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 01/07 đến ngày 05/07/2019 09/07/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 24/06 đến ngày 28/06/2019 01/07/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 07/06 đến ngày 14/06/2019 18/06/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 03/06 đến ngày 07/06/2019 10/06/2019

Trang