HÀ ĐÔNG CHUYỂN MÌNH SAU 11 NĂM SÁP NHẬP ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH (2008-2019)

Sau những năm trường kỳ kháng chiến, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Đông cùng chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh, chủ động đón nhận thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Tháng 8/2008, thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH Quốc hội khóa XII về việc điều chỉnh và mở rộng địa giới hành chính Thành phố Hà Nội, Hà Đông được sáp nhập về thành phố Hà Nội, trở thành một quận của Thành phố với tổng diện tích 48,33 km², dân số trên 23 vạn người. Điều này vừa mở ra những cơ hội, tiềm năng mới cho Hà Đông nhưng cũng mang đến những khó khăn, thách thức không hề nhỏ về công tác tổ chức, cơ chế chính sách, quy hoạch và đầu tư... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND-UBND Thành phố, sự đoàn kết, thống nhất, phấn đấu, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn quận, sau 10 năm sáp nhập, Hà Đông đã từng bước phát triển và đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực.

Một góc trung tâm hành chính mới Quận Hà Đông

Về kinh tế, Quận Hà Đông luôn đạt mức tăng trưởng khá, bình quân hàng năm đạt 17,73%. Các ngành dịch vụ, công nghiệp xây dựng, nông nghiệp phát triển toàn diện: Sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng cao, năm 2008 đạt 2,374 tỷ 380 triệu đồng; năm 2017 đạt 19,478 tỷ 368 triệu đồng, đến năm 2018 đạt 22,365 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; thương mại - dịch vụ - du lịch tăng trưởng khá và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế; tổng giá trị năm 2008 chỉ đạt trên 4,357 tỷ đồng, đến năm 2017 đạt trên 54,443 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 33,02%. Với những chính sách ưu đãi và môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, từ năm 2008 đến nay đã có 156 dự án được UBND Thành phố Hà Nội cấp phép đầu tư trên địa bàn quận với tổng vốn đầu tư trên 56,499 tỷ đồng, quy mô diện tích trên 629 ha.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trong 10 năm, Quận đã phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thẩm định quy hoạch phân khu S3, S4, GS, H2-2, H2-3 trình UBND Thành phố phê duyệt; đôn đốc UBND các phường, chủ đầu tư lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch đất dịch vụ đảm bảo theo đúng quy định; đã cấp phép xây dựng nhà ở cho 21.071 hộ; thẩm định, góp ý kiến 1.267 công trình và dự án các loại; kiểm tra 493 hồ sơ quản lý chất lượng công trình. Công tác quản lý nhà chung cư đang dần đi vào ổn định, nề nếp.

Toàn cảnh Quận Hà Đông từ trên cao

Văn hóa - xã hội là lĩnh vực được Quận đặc biệt quan tâm. Ngành Giáo dục và Đào tạo không ngừng được đầu tư và phát triển theo hướng đạt chuẩn, cơ sở vật chất trường học được đầu tư tăng cường, từ 57 trường học với 34.170 học sinh tăng lên 126 trường học (trong đó: 89 trường công lập, 37 trường tư thục) với trên 90.000 học sinh. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 74,4%. Trong những năm học gần đây, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Đông luôn đứng trong “top” 3/30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội.

Hàng năm, Quận thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi, quà Tết cho các đối tượng chính sách kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng; thực hiện trợ cấp cho 3.776 đối tượng; tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp cho 52.716 lao động, đào tạo nghề cho 38.761 lao động, giải quyết việc làm cho 47.036 lao động trên địa bàn. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng tăng, năm 2008 đạt 50,69%, năm 2017 đạt 67% và năm 2018 đạt 69,3%. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ mức 1,38% (năm 2008) xuống còn 0,25% (năm 2018). Toàn Quận có 73,2% tổ dân phố và 82,3% cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017. Tỷ lệ số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” tăng từ 82% (năm 2008) lên 89,9% (năm 2018).

100% các phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng, sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua 20 kỳ đại hội, đến nay, Đảng bộ Quận Hà Đông có trên 18.600 đảng viên sinh hoạt ở 68 tổ chức cơ sở Đảng. Hàng năm, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2012 đến nay, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện đồng bộ từ Quận đến cơ sở, đảm bảo quy trình, số lượng, chất lượng theo quy định và luôn quan tâm công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ nên số lượng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tăng so với nhiệm kỳ trước. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được nâng cao theo hướng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt, thiết thực đối với đảng bộ, chi bộ. Việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của pháp luật luôn được tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong toàn Quận.

Tự hào với những kết quả đã được sau 11 năm sáp nhập địa giới hành chính, hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày Thành lập và 65 năm ngày Giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Quận Hà Đông quyết tâm đoàn kết một lòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng Quận Hà Đông văn minh, giàu đẹp, đứng trong hàng ngũ tiên phong của thành phố Hà Nội.

Thực hiện: 

Nguyễn Thái Hà - Ban VHTT phường Hà Cầu

Viết bình luận

Xem thêm tin tức