KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND PHƯỜNG HÀ CẦU KHÓA XX NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, thực hiện theo thông báo của Quận ủy Hà Đông về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường Hà Cầu nhiệm kỳ 2016-2021. Được sự nhất trí của HĐND quận Hà Đông và Đảng ủy phường Hà Cầu, HĐND phường đã tổ chức kỳ họp bất thường vào ngày 26/03/2019 để bầu, kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với ông Phạm Nguyên Trọng và xin ý kiến thống nhất của các đại biểu về việc bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND đối với 1 đại biểu.

Đến dự kỳ họp, về phía đại biểu quận Hà Đông có ông Trần Văn Hải - Ủy viên Thường vụ Quận ủy Hà Đông- Phó Chủ tịch HĐND quận, ông Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, ông Đỗ Văn Hưng - Quận ủy viên, Phó Ban tổ chức Quận ủy.

Về phía đại biểu phường có ông Nguyễn Văn Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Cầu, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường cùng các đại biểu HĐND phường khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Hùng - Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường đã thông qua Nghị quyết số 194-NQ/ĐU của Đảng ủy phường về giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch UBND và Nghị quyết số 195-NQ/ĐU của Đảng ủy về giới thiệu nhân sự chức danh Chủ tịch UBND phường. Theo đó, kỳ họp bất thường HĐND phường đã thống nhất đề cử ông Dương Thế Vinh - PCT UBND phường vào chức danh Chủ tịch UBND phường Hà Cầu khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dưới sự điều hành của ban kiểm phiếu do bà Nguyễn Minh Hạnh - Chủ tịch UBMTTQ làm tổ trưởng, quá trình bầu cử diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và minh bạch. Các đại biểu HĐND đã lần lượt lên bỏ phiếu và thông qua kết quả bầu cử, ông Dương Thế Vinh đã chính thức được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND phường Hà Cầu khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND phường Hà Cầu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng (bên trái) tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Thế Vinh - tân Chủ tịch UBND phường Hà Cầu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đồng chí Dương Thế Vinh - Chủ tịch UBND phường Hà Cầu khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt và phát biểu trước kỳ họp

Cũng trong kỳ họp, căn cứ vào các Quyết định điều động và Nghị quyết của Đảng ủy phường, Thường trực HĐND phường đã thông qua tờ trình cho thôi làm đại biểu HĐND đối với ông Phạm Nguyên Trọng. Bên cạnh đó, căn cứ vào các quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phường năm 2015, Thường trực Đảng ủy thông qua tờ trình bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với bà Nguyễn Phương Hồng.

Thực hiện: 

Nguyễn Thái Hà - Ban VHTT phường Hà Cầu

Viết bình luận

Xem thêm tin tức