PHƯỜNG HÀ CẦU TỔNG KẾT PHONG TRÀO "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA" VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018

Sáng 15.12.2018 phường Hà Cầu tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường, thành viên Ban chỉ đạo phong trào, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố cùng đại diện các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích được khen thưởng trong năm 2018.

Trong năm 2018, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các phong trào thi đua của phường Hà Cầu đã đạt được những kết quả đáng kích lệ. Đầu năm có trên 98% tổng số hộ gia đình đăng ký xây dựng GĐVH, kết quả bình xét danh hiệu cuối năm có 96,1% số hộ đăng ký đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2018. Toàn phường có 12/15 tổ dân phố, 9/9 đơn vị đạt và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố, cơ quan đơn vị văn hóa năm 2018.

Nhờ làm tốt phong trào thi đua, trong năm 2018 cán bộ và nhân dân phường Hà Cầu đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh-quốc phòng cụ thể : Công tác cải cách hành chính, Công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được duy trì thực hiện tốt, các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT phát triển mạnh thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng. Các cuộc vận động ủng hộ nhân đạo, từ thiện đều vượt chỉ tiêu giao.

Tổng thu Ngân sách ước đạt 10.932.760.447đ đạt 135% dự toán. Tổng chi ngân sách cả năm 6.380.778.690đ đạt 88,8% dự toán. Cấp giấy chứng nhận cho các hộ đủ điều kiện đạt 133%. Tỉ lệ hộ nghèo giảm 3/9 hộ đạt 300% chỉ tiêu được giao. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên 0,92%, tỉ lệ người sinh con thứ 3 trở lên 5,5% (giảm 0,1% so với 2017). Công tác giao quân hoàn thành 100% chỉ tiêu, Tỉ lệ phá án đạt 71% (phường không có án đặc biệt nghiêm trọng).

Tại hội nghị đã có 14 tập thể có nhiều thành tích tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được Hội đồng thi đua khen thưởng phường tặng giấy khen. Có 28 tập thể và 108 cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công tác năm 2018 được Hội đồng thi đua khen thưởng của phường tặng giấy khen.

Thực hiện: 

Bùi Thị Nga

Viết bình luận

Xem thêm tin tức