Phường Hà Cầu triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Nhằm thực hiện kịp thời, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ các đối tượng găp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, ngày 19/5/2020, UBND phường Hà Cầu đã triển khai kế hoạch thực hiện tới các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố trên địa bàn

Theo Kế hoạch, UBND phường Hà Cầu sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các đối tượng định kỳ hàng tháng, tổ chức xét duyệt và chi trả theo từng tháng, đảm bảo mức hỗ trợ đúng đối tượng và đúng quy định của Nhà nước; thời gian áp dụng hỗ trợ tính từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/6/2020.

Từ tháng 5/2020, UBND phường thực hiện rà soát và chi trả hỗ trợ các đối tượng thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm;

- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

- Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/ năm;

- Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương;

- Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Trước đó, từ ngày 30/4 đến ngày 03/5/2020 UBND phường đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

* Điều kiện được hỗ trợ và thành phần hồ sơ cụ thể đề nghị công dân xem chi tiết trong file đính kèm

File đính kèm: 

Thực hiện: 

Bùi Thị Nga

Viết bình luận

Xem thêm tin tức