THÊM 11 CA COVID-19 ĐƯỢC CHỮA KHỎI

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

05/05/2020

Nội dung thông báo: 

10 giờ sáng 5/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh cho 11 bệnh nhân COVID-19, gồm: BN74, BN137, BN147, BN161 (bệnh nhân 88 tuổi, cao tuổi nhất mắc COVID-19), BN163, BN201, BN225, BN233, BN245, BN255, BN267. Như vậy, Việt Nam đã chữa khỏi 232 ca mắc COVID-19 trên tổng số 271 bệnh nhân (đạt tỷ lệ thành công 86%).

Xem thêm thông báo