THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức kiểm tra quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn quận Hà Đông:

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

15/10/2019

Người ký văn bản: 

Ủy ban nhân dân quận Hà Đông

Nội dung thông báo: 

Thực hiện Kế hoạch số 2520/KH-STTTT ngày 24/09/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội về tổ chức thanh tra, kiểm tra quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân quận Hà Đông thông báo kế hoạch thực hiện trên địa bàn quận như sau:

- Về đối tượng kiểm tra: Các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, cửa hàng, điểm bán SIM thuê bao di động trên địa bàn quận.

- Về nội dung kiểm tra:

  • Đối với tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng với số lượng thuê bao di động trả trước lớn: Kiểm tra hiện trạng, mục đích sử dụng các số thuê bao theo quy định tại điểm b, khoản 9, Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP và đối chiếu với thông tin thuê bao đã đăng ký.
  • Đối với điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, cửa hàng, điểm bán SIM thuê bao di động trả trước:

+         Kiểm tra giấy tờ liên quan đến hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+         Kiểm tra hợp đồng ủy quyền của doanh nghiệp viễn thông di động.

+         Kiểm tra điều kiện của điểm cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 49/2017/NĐ-CP.

+         Kiểm tra việc lưu trữ dữ liệu về thông tin thuê bao di động trả trước đã được đăng ký tại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông.

+         Kiểm tra thông tin của SIM thuê bao đang được bày bán tại điểm cung cấp dịch vụ.

- Về thời gian kiểm tra: Từ ngày 14/10 đến ngày 08/11/2019: Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND quận tiến hành thanh tra tại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông và cửa hàng, điểm bán SIM thuê bao di động trên địa bàn quản lý.

Vậy UBND phường Hà Cầu thông báo để chủ các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông và cửa hàng, điểm bán SIM thuê bao di động trên địa bàn được biết và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở.

Xem thêm thông báo