THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

02/10/2019

Người ký văn bản: 

Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện phường

Nơi nhận: 

- BCĐ HMTN quận Hà Đông;

- Hội CTĐ quận Hà Đông;

- Đảng ủy - HĐND;

- Các tổ chức đoàn thể, các ngành;

- Các cơ quan, đơn vị;

- Các tổ dân phố.

Nội dung thông báo: 

Trong những năm gần đây, hiến máu tình nguyện đã trở thành ngày hội thường niên của phường Hà Cầu với sự tham gia nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 03/01/2019 của Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện quận Hà Đông về tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019 trên địa bàn quận, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện phường Hà Cầu triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019. Thời gian thực hiện cụ thể như sau:

- Từ ngày 02/10/2019, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

- Ngày 07/10/2019, các đơn vị gửi danh sách đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện về Hội Chữ Thập đỏ phường.

- Thứ Bảy, ngày 12/10/2019, tổ chức hiến máu tình nguyện tại Hội trường tầng 3 UBND phường Hà Cầu, số 163 đường Lê Hồng Phong, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, đưa phong trào hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục trên địa bàn phường.

Để ngày hiến máu tình nguyện đạt được kết quả cao nhất, phấn đầu hoàn thành vượt chỉ tiêu 75 đơn vị máu quận giao, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Hà Cầu đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và thanh niên đang cư trú, lao động và học tập trên địa bàn phường, độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi, có đủ điều kiện về sức khỏe, tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019.

Xem thêm thông báo