THÔNG BÁO: Về việc phối hợp xử lý sự cố nguồn nước sạch sông Đà

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

16/10/2019

Người ký văn bản: 

Công ty nước sạch Hà Đông

Nội dung thông báo: 

Căn cứ vào kết quả xét nghiệm của Sở Y tế Hà Nội và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, công ty Nước sạch Hà Đông thông báo về việc phối hợp xử lý sự cố nguồn nước sạch sông Đà:

File đính kèm: 

Xem thêm thông báo