Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố H 20/10/2020
Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 21/10/2020
Chi phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam 15/10/2020
Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 15/11/2020
Phường Hà Cầu triển khai thực hiện Công điện 1300/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 01/10/2020
THÔNG BÁO Niêm yết công khai danh sách người nộp thuế đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp theo Thông báo số 21514/TB-CCT-LP1 ngày 24/9/2020 của Chi cục thuế quận Hà Đông 29/09/2020
Điều chỉnh một số hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội 25/09/2020
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, KT-XH 24/09/2020
Triển khai Đề án số 56-ĐA/BCĐ ngày 25/11/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU 18/09/2020
Thông Báo Gia Hạn thời gian tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành , khai thác trên Tuyến đường sắt ĐT số 2A , Cát Linh - Hà Đông 22/09/2020
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của công ty TNHH nhượng quyền Toàn Thắng 16/09/2020
Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 16/09/2020
Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân 07/09/2020
Triển khai Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 14/08/2020
Thông báo công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Hà Cầu 08/09/2020
Tiếp tục rà soát sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới 15/09/2020
Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội 04/09/2020
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020 01/09/2020
Thông báo đăng ký nhu cầu sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hà Đông 04/09/2020
Nghị định 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 01/10/2020

Trang