Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về kết quả Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 8/2019 05/09/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 26/08 đến ngày 30/08/2019 04/09/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 19/08 đến ngày 23/08/2019 26/08/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 12/08 đến ngày 16/08/2019 20/08/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 28/07 đến ngày 02/08/2019 06/08/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 22/07 đến ngày 26/07/2019 29/07/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 01/07 đến ngày 05/07/2019 09/07/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 24/06 đến ngày 28/06/2019 01/07/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 07/06 đến ngày 14/06/2019 18/06/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 03/06 đến ngày 07/06/2019 10/06/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 22/05 đến ngày 31/05/2019 03/06/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 13/05 đến ngày 17/05/2019 17/05/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 06/05 đến ngày 10/05/2019 14/05/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 25/04 đến ngày 05/05/2019 06/05/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 22/04 đến ngày 28/04/2019 02/05/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 13/04 đến ngày 19/04/2019 23/04/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội từ ngày 08/04 đến ngày 12/04/2019 16/04/2019
Thông báo về việc tổ chức đánh bắt cá trên hồ Đầm Khê (hồ Bệnh viện cũ) phường Hà Cầu 09/08/2018
Thông báo treo cờ Tổ quốc dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 01/5 24/04/2018
Phòng Y tế quận Hà Đông khuyến cáo người dân về thuốc “Nhức khớp tiêu bại hoàn” chưa được phép lưu hành 17/04/2018

Trang