Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Công văn chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường Hà Cầu 25/03/2020
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến 9h15 ngày 25/3/2020 25/03/2020
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến 21h30 ngày 22/3/2020 22/03/2020
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến 19h45 ngày 20/3/2020 21/03/2020
Thông báo của UBND phường Hà Cầu về việc thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2020 20/03/2020
Cập nhật tình hình dịch Covid đến 10h30 ngày 20/3/2020 20/03/2020
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến 8h00 ngày 19/3/2020 19/03/2020
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 đến 12h15' ngày 18/3/2020 18/03/2020
Tạm dừng hoạt động các điểm truy nhập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đến hết tháng 3/2020 để phòng chống dịch Covid-19 14/03/2020
Tạm dừng tổ chức nghi lễ, hội họp, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tập trung trong giai đoạn dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. 13/03/2020
Quy trình giải quyết công việc nội bộ của UBND phường Hà Cầu 14/10/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2019 14/10/2019
THÔNG BÁO: Về việc phối hợp xử lý sự cố nguồn nước sạch sông Đà 16/10/2019
THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức kiểm tra quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn quận Hà Đông: 15/10/2019
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Về kết quả Hội nghị giao ban trực tuyến của UBND Thành phố quý III/2019 03/10/2019
THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019 02/10/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 20/09 đến ngày 27/09/2019 30/09/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 16/09 đến ngày 20/09/2019 23/09/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 09/09 đến ngày 13/09/2019 16/09/2019
THÔNG TIN BÁO CHÍ: Về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 02/09 đến ngày 06/09/2019 09/09/2019

Trang