Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Phòng Y tế quận Hà Đông khuyến cáo người dân về thuốc “Nhức khớp tiêu bại hoàn” chưa được phép lưu hành 17/04/2018
Triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa phổ cập bơi cho học sinh Tiểu học, THCS quận Hà Đông năm 2018 11/04/2018
Thông báo người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 11/04/2018
Quy chế phối hợp quản lý thuế đối với chủ thầu xây dựng là cá nhân, nhóm cá nhân trên địa bàn quận Hà Đông 12/04/2018
Thông báo Thuốc Zinnat 500mg giả 11/04/2018
Thông báo về việc niêm yết công khai lấy ý kiến đóng góp ý kiến của nhân dân về Quy hoạch chi tiết khu công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông, tỉ lệ 1/500 thuộc địa bàn Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 10/11/2016
Thông báo về việc công khai 175 thủ tục hành chính đang thực hiện tại phường Hà Cầu 30/06/2016
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 28/04/2014
Thông báo về việc công khai ngân hàng câu hỏi thi công chức phường năm 2013 28/04/2014
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc : Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận Hà Đông 28/04/2014
Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức phường quận Hà Đông 2013
Thông báo về việc công khai ngân hàng câu hỏi thi công chức phường năm 2013 28/04/2014
Thông báo về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 28/04/2014
Thông báo thay đổi địa điểm làm việc : Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC quận Hà Đông 28/04/2014
Thông báo thời gian, địa điểm hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển công chức phường quận Hà Đông 2013

Trang