Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
46 HC-VHTT01: Thành lập Thư viện cấp xã Cấp Xã, Phường, Thị trấn
47 HC-YT: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp phường (không thuộc thẩm quyền theo TT47/2014/TT-BYT) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
48 HC-GDĐT05: Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp Xã, Phường, Thị trấn
49 HC-GDĐT04: Chuyển đổi chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Cấp Xã, Phường, Thị trấn
50 HC-GDĐT03: Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (tư thục) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
51 HC-GDĐT02: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (tư thục) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
52 HC-GDĐT01: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (tư thục) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
53 HC-TĐKT04: Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa Cấp Xã, Phường, Thị trấn
54 HC-TĐKT03: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp phường về thành tích đột xuất Cấp Xã, Phường, Thị trấn
55 HC-TĐKT02: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Cấp Xã, Phường, Thị trấn
56 HC-TĐKT01: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Xã, Phường, Thị trấn
57 HC-TBXH68: Giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần; bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Cấp Xã, Phường, Thị trấn
58 HC-TBXH67: Giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc Cấp Xã, Phường, Thị trấn
59 HC-TBXH66: Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh Cấp Xã, Phường, Thị trấn
60 HC-TBXH65: Hỗ trợ chi phí hỏa táng (Không thực hiện tại phường) Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang